Beslut: tillfälligt lån till Vemhåns bygdegårdsförening

Vit vinterväg med snöplogkanter genom byn Vemhån

Kommunstyrelsen har beslutat att låna ut 236 000 kronor till Vemhåns bygdegårdsförening.

Kommunstyrelsen beslutade 19 oktober 2022 att tillfälligt låna ut 236 000 kronor till Vemhåns bygdegårdsförening. Beloppet motsvarar Boverkets bidrag till dess att föreningen får tillgång till bidraget.

Vemhåns bygdegårdsförening har frågat om kommunen kan låna ut bidraget till dess att Boverket betalar ut det. Boverket kan inte under året betala ut det bidrag som föreningen har beviljats för 2022.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2022 11:10
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas