Kvalitetspriset 2022 går till gruppboendet Tjärngatan

Tjärngatan

Gruppboendet Tjärngatan i Sveg får årets kvalitetspris. Det beslutade ett enigt socialutskott den 25 oktober 2022.

Motiveringen till priset är:

Tjärngatan är den enhet som är mest i framkant i arbetet med införandet av det digitala verksamhetsstödet Boet, vilket har bidragit till en ökad självständighet hos brukare. Med stort engagemang har medarbetare tillsammans med chef och arbetsterapeut jobbat metodiskt och strukturerat med brukare i fokus med målet att vara ”den tillgängliga gruppbostaden”. Ledorden i arbetet har varit delaktighet och självbestämmande.

- Tjärngatan har gjort en fin insats i införandet av det digitala verksamhetsstödet Boet, till stor gagn för brukarna, säger socialchef Anda Embretzen.

- Vi var helt eniga i vårt beslut om årets kvalitetspris, säger Anders Häggkvist (C), ordförande i socialutskottet.

Priset delas ut på kommunfullmäktiges sista sammanträde den 28 november 2022.

Om Härjedalens kommuns kvalitetspris

Kvalitetspriset delas ut till en verksamhet, enhet eller arbetsgrupp i socialförvaltningen och ska uppmärksamma och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel i vård och omsorg.

Kvalitetspriset är ett sätt att stimulera och uppmuntra verksamheter till nytänkande, engagemang och ett professionellt förhållningssätt med fokus på verksamhetsutveckling.

För att få kvalitetspriset ska enheten ha bedrivit ett utvecklingsarbete som gör att personer som tar emot stöd och service upplever högre nöjdhet. Utvecklings­arbetet ska även bidra tiIl lärande för andra enheter.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2022 09:56
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas