Emilia vinner årets demokratipris

Höstblommor

2022 års demokratipris tilldelas Emilia Backman beslutade bildningsutskottet den 27 oktober 2022.

Motiveringen till priset är:

Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem bland ungdomar och det har ökat under pandemitiden. Emilia har, tillsammans med andra elever, arbetat i UF-företaget Candela Design där företagsidén har varit att tillverka och sälja ljus med budskapet att detta bör uppmärksammas. Tack vare Candela Design har fler ungdomar fått ökad kunskap om psykisk ohälsa, mobbing och allas lika värde genom föreläsningar på Södra skolan och Härjedalens gymnasium. Genom att informera och sprida hopp till ungdomar har Emilia varit en stor tillgång för sitt UF-företag.

Priset delas ut på kommunfullmäktiges sista sammanträde den 28 november 2022.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2022 16:36
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas