Härjedalens kommun anmäls för miljöbrott

Skylt på gräsmatta med texten Välkommen till Härjedalen Sveg airport framför ett staket och en byggnad med ett trafiktorn.

Foto: Morgan Grip

Under vinterhalvåret är det nödvändigt med halkbekämpning av landningsbanorna vid Härjedalen Sveg airport. Sedan 2007 används urea, ett urinämne, vid särskilt svåra väderförhållanden. Nu polisanmäler Länsstyrelsen Jämtland Härjedalen kommunen för överanvändning av urea.

För att klara av de säkerhetsmässiga kraven på flygplatsen under vintersäsongen måste banorna hållas halkfria. Urea är ett effektivt halkbekämpningsmedel men påverkar miljön negativt på grund av att utsläpp av kväve och fosfor bidrar till övergödning.

- Urea används bara när det absolut krävs för flygsäkerheten. Vintern kan vara besvärlig i Härjedalen och det avgör hur stora mängder vi måste använda vid halkbekämpning, säger flygplatschef Mathias Wiberg.

2021 beslutades att flygplatsen skulle göra en satsning på hetsandning - en mer miljövänlig halkbekämpningsmetod. En investering på omkring en miljon kronor gjordes då utrustning köptes in.

- Idag använder vi betydligt mindre mängder urea men när väderläget är riktigt svårt är det fortfarande nödvändigt på grund av flygsäkerheten, säger Mathias Wiberg.

Flygplatsen fick tillstånd att använda urea 2007 och sedan dess har årliga mätningar gjorts av förbrukningen. 2016 var vintern mycket besvärlig och ovanligt mycket urea användes för halkbekämpning.

- Vår genomsnittliga, årliga förbrukning av urea från 2007 tills idag understiger den tillåtna mängden. Vår miljörapportering har genomgående godkänts av Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, så vi ställer oss lite frågande till anmälan, säger Mathias Wiberg.

Kontakt

Senast uppdaterad: 16 november 2022 13:57
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas