Vad tycker du om förslag till ny detaljplan för Sjöängsvägen i Funäsdalen

Kommunen har tillsammans med fastighetsägare i Funäsdalen tagit fram förslag på nya bostäder, restauranglokaler och butiker i Funäsdalen. Tala om vad du tycker om förslaget till ny detaljplan för Sjöängsvägen senast måndag 16 januari 2023.

Under samrådstiden, från 25 november 2022 till och med 16 januari 2023, har grannar och bybor möjlighet att tycka till om förslaget till ny detaljplan för Sjöängsvägen i Funäsdalen.

- Vi har tillsammans med folk i byn samlat ett bra förslag som kan lösa delar av den ansträngda bostadssituationen i Funäsdalen, säger Jonas Kojan, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen och beställare av detaljplanen.

Planförslaget innebär 60-70 nya lägenheter och flera nya lokaler för restauranger och butiker, ny gång- och cykelbana vid Sjöängsvägen och en bättre trafiksituation vid Systembolaget.

- All planering är en demokratisk process – vi rår om Funäsdalen tillsammans, alla vi som bor och verkar här. Mitt jobb är att ta fram ett förslag och sammanställa de synpunkter som kommer in. Vi önskar särskilt barnens och ungdomarnas perspektiv, det är de som ska ärva det vi nu planerar, säger Josef Rundström, kommunens samhällsplanerare.

Se förslag till detaljplan för Sjöängsvägen Funäsdalen 8:112 med flera på kommunens webbplats.

Öppet hus om detaljplan för Sjöängsvägen
torsdag 8 december 2022

Kommunen bjuder in till öppet hus torsdag 8 december 2022 klockan 14.00-20.00 på Eriksgården i Funäsdalen. Då finns det möjlighet att ställa frågor om planförslaget.

Lämna synpunkter på förslaget senast
måndag 16 januari 2023

Lämna synpunkter på förslaget via mejl till mob@berg.se
Märk förslaget med MBN 2021-2324.

Ritade hus och träd vid Funäsdalssjöns strand.

Vy från de planerade husen ut över Funäsdalssjön.

Ritning med  trevåningshus vid stranden.

Förslaget sett från kyrkan.

Förslaget sett från Funäsdalssjön.

Förslaget sett från Funäsdalssjön.

Kontakt

Senast uppdaterad: 24 november 2022 14:25
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas