Gör en insats som kontaktperson

Kvinna och barn på en skogsstig

Foto: Pixabay.

Individ- och familjeomsorgen söker en kontaktperson i Svegsområdet till ett barn i förskoleålder med autismdiagnos.

Ni träffas cirka tre gånger i månaden för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Uppdraget utförs på din fritid och du ska vara över 18 år. Du får arvode och ersättning för kostnader enligt SKL:s rekommendationer.

Mer information

Anna Quarnå
0680-161 31
anna.quarna@herjedalen.se

Sabina Bergman
0680-162 08
sabina.bergman@herjedalen.se

Senast uppdaterad: 12 december 2022 17:52
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas