Beslut: folkhälsopris som prioriterar aktiviteter för barn och ungdomar

Två ungdomar som badar i en sjö.

Foto: Kicki Hallgren

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska dela ut ett folkhälsopris som prioriterar aktiviteter för barn och ungdomar samt aktiviteter som är generationsöverskridande och integrerande. Initiativet kommer från ett medborgarförslag.

Kommunstyrelsen säger ja till att kommunen varje år ska dela ut ett folkhälsopris till personer, företag, föreningar eller organisationer som bidrar till en bättre hälsa för befolkningen i Härjedalens kommun. Initiativet kommer från ett medborgarförslag.

Kriterier för att få folkhälsopriset kan vara att öka den fysiska aktiviteten, skapa sociala mötesplatser eller ökad kunskap om kost och sunda levnadsvanor. Mötesplatserna ska vara drogfria, tillgängliga, aktiviteterna kravlösa och prestationslösa och deltagandet det viktiga. Aktiviteter för barn och ungdomar samt aktiviteter som är generationsöverskridande och integrerande prioriteras för att fånga upp utsatta grupper.

Priset är på 5 000 kronor och delas ut varje år.

Kommunstyrelsen fattade beslutet 14 december 2022.

Priser, stipendier och fonder som delas ut och förvaltas av Härjedalens kommun.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Senast uppdaterad: 14 december 2022 11:27
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas