Nya avgifter för vård och omsorg från 1 januari

Nya avgifter äldreomsorg 2023

Nya avgifter gäller för vård och omsorg från och med 1 januari 2023 utifrån justering enligt det nya prisbasbeloppet.

Du som har insatser inom vård och omsorg kommer att få ett brev med inkomstförfrågan
i mitten av januari för att lämna uppgifter för beräkning av ditt nya avgiftsutrymme.

Du har även möjlighet att lämna inkomstuppgifterna via e-tjänsten på kommunens webbplats
efter det du fått brevet och vi ser gärna att vi har dina uppgifter före den 19 februari 2023.

Kontakt

Senast uppdaterad: 27 december 2022 11:30
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas