Medarbetare i kommunen: "Mitt arbete känns meningsfullt"

Drönarbild av Medborgarhuset i Sveg.

Medborgarhuset i Sveg. Foto: Morgan Grip.

”Mitt arbete känns meningsfullt” är frågan som rankas högst av medarbetarna.

För andra året i rad har Härjedalens kommun genomfört en medarbetarundersökning. Undersökningen mäter motivation, ledning och styrning. Frågan ”Mitt arbete känns meningsfullt” rankas högst av medarbetarna.

I år svarade 78 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna. I fjol svarade 76 procent.

- Jag vill tacka alla medarbetare som har svarat på undersökningen. I år har vi högre svarsfrekvens och vi ser en höjning i områdena motivation, ledning och styrning, säger kommunchef Gunnel Gyllander.

Medarbetarundersökningen redovisas på arbetsplatsträffar, där alla tillsammans kan se resultatet och utvärdera gruppens resultat tillsammans.

- Det är viktigt att vi har dialog om resultatet; det är i dialogen vi ser hur vi ska fortsätta att göra vår arbetsplats och arbetsmiljö ännu bättre, säger Elin Lemon, HR-chef.

Om medarbetarundersökningen

Under november 2022 genomfördes för andra året i rad en medarbetarundersökning i Härjedalens kommun. Undersökningen kommer även att genomföras hösten 2023. Undersökningen mäter ”Hållbart medarbetarengagemaning” och är ett nationellt framtaget index för Sveriges kommuner och regioner. Alla som är tillsvidareanställda hade möjlighet att svara på enkäten.

Kontakt

Senast uppdaterad: 19 december 2022 06:33
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas