Nu genomför Härjedalens kommun en språk- och kulturinventering

Flagga som representerar alla fem nationella minoriteter i Sverige

Illustration: Kungliga Biblioteket

Berörs du av minoritetslagen? Kanske har du önskemål om språk- och kulturinsatser. Berätta om dina behov och var med och påverka genom att fylla i vår enkät.

Syftet med enkäten är att inventera vilka nationella minoriteter, språkkompetenser och vilka behov samt önskemål av språk- och kulturinsatser som finns i kommunen.

Du som inte har möjlighet att fylla i enkäten via dator, surfplatta eller telefon kan hämta enkäten i Medborgarhuset i Sveg eller kommunkontoren i Hede och Funäsdalen. Du kan även ringa oss på telefon 0680-161 00 så skickar vi en enkät till dig via post eller mejl.

Du kan besvara enkäten till och med den 31 januari 2023.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) i kraft, med lagförändringar från 1 januari 2019. Lagen ska skydda och främja Sveriges nationella minoriteter; samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer. Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden. Härjedalens kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska och har därmed ett särskilt ansvar för det samiska språket och den samiska kulturen.

Lagen innebär bland annat att kommunen ska

  • informera om lagen
  • ge inflytande till och samråda med samer och övriga minoriteter
  • skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ge service och erbjuda myndighetskontakt på samiska vid efterfrågan och på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
  • erbjuda förskola och äldreomsorg på samiska vid efterfrågan.

Läs mer om samiskt förvaltningsområde

Kontakt

Senast uppdaterad: 21 december 2022 15:48
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas