Beslut: Ledamöter i utskotten 2023–2026

Kommunstyrelsen beslutade 10 januari 2023 vilka ledamöter som tar plats i kommunens utskott 2023–2026.

Bildningsutskottet

 • Ordförande Johan Fredholm (M)
 • Vice ordförande Lisa Sjelin (C)
 • Elving Forsström (S)
 • Karin Holmin (VH)
 • Per Anders Tapper (HP)
 • Ersättare: Tomas Wiklund M), Jan Erik Svensson (C), Christer Nordqvist (S), Maria Ekelund (VH) och Lukas Segolsson (SD).

Socialutskottet

 • Ordförande Anders Häggkvist (C)
 • Vice ordförande Christer Nordqvist (S)
 • Elisabeth Kråik (M)
 • Maria Nordkvist (L)
 • Berit Lindstedt (HP)
 • Ersättare: Torbjörn Andersson (C), Pelle Johansson (S), Maria Syrjälä (M), Eva Britt Boij (L) och Billy Anklew (SD).

Samhällsutvecklingsutskottet

 • Ordförande Lars Olof Mattsson (M)
 • Vice ordförande Mats Eriksson (C)
 • Lena Bäckelin (S)
 • Jeanette Ek (V)
 • Ted Länsberg (SD)
 • Ersättare: Niklas Persson (M), Elina Grubb (C), Leif Nilsson (S), Bo Danielsson (V) och Jan Johansson (SD).

Kommunledningsutskottet

 • Ordförande LG Nordlander (S)
 • Vice ordförande Anders Häggkvist (C)
 • Johan Fredholm (M)
 • Billy Anklew (SD)
 • Karin Holmin (VH), ledamot och oppositionsråd 2023-2024
 • Baben Persson (L), ledamot och oppositionsråd 2025
 • Jeanette Ek (V), ledamot och oppositionsråd 2026
 • Ersättare: Lars Olof Mattsson (M), Pelle Johansson (S), Mats Eriksson (C), Jan Johansson (SD), Baben Persson (L) 2023-2024, Jeanette Ek (V) 2025 och Karin Holmin (VH) 2026.

Kommunstyrelsens protokoll justeras senast tisdag 24 januari 2023.

Senast uppdaterad: 12 januari 2023 10:14
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas