Högre inackorderings­tillägg för elever på gymnasiet

Drönar bild över skola i Sveg i vinterskrud.

Foto: Morgan Grip.

Inackorderingstillägget för gymnasieelever är höjt från 1 januari 2023.

Från 1 januari 2023 har inackorderingstillägget höjts för elever i gymnasiet. De nya beloppen är 1 750 kronor, 1 940 kronor och 2 100 kronor. Beloppen baseras på hur lång väg eleven har från hemmet till skolan.

Höjningen betalas ut retroaktivt tillsammans med inackorderingstillägget för februari.

Inackorderingstillägg, hyresbidrag och CSN

Regler för inackorderingstillägg

Senast uppdaterad: 24 januari 2023 16:50
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas