Kommunen bjuder in invånarna till lokalt utvecklingsarbete för de olika bygderna

Härjedalens landskapsblomma mosippan i knopp.

Härjedalens landskapsblomma mosippan. Foto: Mostphotos G Er Foto

Härjedalens kommun bjuder in invånarna i Härjedalen att delta i arbetet med att ta fram lokala utvecklingsplaner tillsammans med kommunen. Alla invånare är välkomna att engagera sig i utvecklingen av den egna bygden.

Möten hålls i Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Lofsdalen, Sveg och Vemdalen. Arbetet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Leader, sjö, skog och fjäll. Först ut är Vemdalen, Hede och Sveg. Kommuninvånarna i Hogdalsbygden har redan börjat arbetet tillsammans med Leader Hälsingebygden.

Lokala utvecklingsplaner är verktyg för fortsatt utveckling av kommunens bygder. Planerna tas fram i samverkan mellan företag, föreningar och privatpersoner tillsammans med processledare från kommunen.

Den färdiga planen, med tillhörande handlingsplan, ägs sedan av bygden. Planen beskriver hur kommuninvånarna önskar att framtiden ska se ut och hur de når dit. Planen är även grund för eventuella ansökningar om projektmedel.

– De lokala utvecklingsplanerna kommer att vara ett verktyg i bygdernas fortsatta utveckling. De ger också kommunen möjlighet att arbeta proaktivt med bygdernas idéer. Det viktigaste är dock själva processen. Den skapar kontaktytor och ger Härjedalens invånare möjlighet att arbeta tillsammans med utvecklingen av sin egen bygd, säger Lisa Ahlstedt, processledare för utvecklingsarbetet.

Möte för Vemdalsbygden

Torsdag 16 februari, klockan 18.30 i Lövåsgården, Vemdalen.

Möte för Sonfjällsbygden

Måndag 20 februari, klockan 18.30 i Församlingshemmet, Hede.

Möte för Svegsbygden

Måndag 27 februari, klockan 18.30 i Folkan, Sveg.

Om lokala utvecklingsplaner

I en lokal utvecklingsplan prioriterar, organiserar och förankrar deltagarna aktiviteter och arbete som gör orten eller bygden till en bättre plats att leva och verka på. De lokala utvecklingsplanerna ägs av bygderna själva. Planerna är ett verktyg för både ideell, privat och offentlig sektor som verkar för att skapa utveckling i Härjedalen.

Mer information

Lisa Ahlstedt
Processledare
Mejl: lisa.ahlstedt@herjedalen.se
Telefon: 0687-165 08

Senast uppdaterad: 9 februari 2023 14:02
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas