Hjälp oss att förbättra vår service - delta i undersökningen Insikt

Drönarbild över snötäckta timmerhus på en gård i Hede.

Foto: Håkan Persson

Vi på Berg och Härjedalens miljö- och byggavdelning vill ständigt förbättra vår service, både till privatpersoner och företagare. För att få reda på var vi kan göra förbättringar deltar vi i servicemätningen Insikt. Där får du som har haft ett ärende hos oss möjlighet att framföra dina synpunkter.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss, handläggningen av myndighetsärenden ska vara snabb och enkel och vårt bemötande ska kännetecknas av öppenhet och dialog. Det är för att ta reda på hur väl vi lever upp till det, och var vi kan göra förbättringar, som vi deltar i servicemätningen Insikt.

Mätningar görs inom följande områden:

  • Bygglov
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd

Undersökningen vänder sig till företagare och privatpersoner som haft ett avslutat ärende med miljö- och byggavdelningen. Vi tar emot dina synpunkter via en enkät som i första hand skickas ut via e-post. Resultatet möjliggör jämförelser över tid och gör stor skillnad för vårt förbättringsarbete.

Undersökningen utförs via en av SKR:s utvalda konsulter. All data som lagras i SKR:s insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

Frågor gällande undersökningen besvaras av Miljö- och byggavdelningens kundservice på telefon 0687-165 00 eller via mob@berg.se

Senast uppdaterad: 16 februari 2023 14:19
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas