Sök decentraliserad sjuksköterskeutbildning - studera på hemmaplan

Decentraliserad sjuksköterskeutbildning

Foto: Mittuniversitetet

I en decentraliserad sjuksköterskeutbildning får du som bor i glesbygd en unik möjlighet att läsa din utbildning inom vald kommun eller studieort. Därmed kan du minimera dina resor till campusorterna, Sundsvall eller Östersund, för att läsa din utbildning.

Dina studier kommer i största möjliga mån att utgå från den studieort du sökt till, där du troligen också är bosatt. Det är viktigt att veta att en stor del av din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kommer att ske på den lokala orten eller så nära möjlighet ges.

Du kommer att ingå i en mindre studiegrupp på den studieort du sökt till, där stora delar av undervisningen sker via ortens angivna lärcenter eller liknande. Många av föreläsningarna kommer att ske digitalt där du och din studiegrupp bildar en egen klass tillsammans med övriga studiegrupper från de andra studieorterna inom programmet. Din lokala studiegrupp får också en egen mentor som är en lärare från Mittuniversitetet.

Den verksamhetsförlagda delen är förlagd till Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland och kommunernas hälso- och sjukvård samt eventuellt hos privata vårdgivare.

Studieorter inom programmet

  • Sollefteå
  • Strömsund
  • Ånge
  • ort i Härjedalens kommun
  • ort i Ragunda kommun

Mer information

Mer information om den decentraliserade sjuksköterskeutbildningen finns här:

Ansökan

Du ansöker till utbildningen här:

Kontakt

E-post: HUVkontakt@miun.se


Senast uppdaterad: 16 februari 2023 15:50
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas