Viktigt med många svar på enkäten om kvaliteten i äldreomsorgen

Vårdpersonal prata med äldre dam sittande i en soffa.

Foto: Morgan Grip.

Med början 20 mars 2023 får alla som fyllt 65 år och har omsorg en enkät i brevlådan. Enkäten handlar om kvalitet i äldreomsorgen och skickas ut av Socialstyrelsen. Enkäten går att svara på till och med 26 maj 2023.

- Det är viktigt för äldre personer att göra sin röst hörd så vi hoppas på många svar, säger socialchef Anda Embretzen.

Hon poängterar att det är äldre personer åsikter som ska komma fram och att den som inte kan svara själv kan ta hjälp av en anhörig eller annan närstående person. Enkäten skickas ut från 20 mars 2023 till personer över 65 år som har hemtjänst eller bor i särskilt boende.

- Svaren är viktiga för oss för att vi ska kunna öka kvaliteten i äldreomsorgen och veta vad vi ska satsas på att utveckla, säger Anda Embretzen.

Utifrån resultatet i tidigare enkäter har måltider och ensamhet varit utvecklingsområden.

- Vi jobbar tillsammans med köken för att göra måltidsupplevelsen bättre och våra boenden prioriterar aktiviteter för att öka känslan av sammanhang och tillhörighet. I Sveg har vi öppnat dagverksamheten Ljusglimten som bland annat riktar sig till personer som känner sig ensamma och behöver ett socialt sammanhang, säger Anda Embretzen.

Om enkäten

Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har genomförts i nuvarande form sedan 2013. Enkäten skickas till personer över 65 år som har hemtjänst eller bor i särskilt boende.

Senast uppdaterad: 8 mars 2023 15:46
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas