Beslut: Arrendeavtal för elbilsladdare vid E45:an i Sveg

På de rosa-lilafärgade ytorna ska det uppföras laddstolpar och tekniska byggnader. Övriga delar av skissen är planer och idéer för framtiden.

Kommunstyrelsen har fattat beslut att arrendera ut mark intill E45:an i Sveg för laddning av elbilar.

Kommunstyrelsen fattade 15 mars 2023 beslut att arrendera ut marken mellan Medborgarhuset och E45:an i Sveg till Ionity GmbH. Arrendatorn åtar sig att etablera minst 12 laddpunkter inom ett år och erbjuda laddmöjligheter för alla fordonsmärken på marknaden enligt EU-standard CCS. Laddplatserna ska vara av typen snabbladdare, med minsta effekt om 150 kW. Arrendatorn förbereder genom markarbete och nödvändig infrastruktur för 24 stycken laddpunkter.

Härjedalens kommun har flyttat personalparkeringen och öppnat för möjligheten att bygga en laddstation för elbilar intill E45:an. Dialog har förts med ett antal leverantörer och har mynnat ut i att erbjuda Ionity GmbH arrendeavtal. Avtalet innebär en intäkt på 100 000 kronor per år under 20 år för kommunen.

Senast uppdaterad: 15 mars 2023 17:30
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas