Beslut: Sommarbonus för timanställda i vård, kök, service och barnomsorg 

Vårdpersonal pratar med en vårdtagare i rullstol.

Fjällsol i Funäsdalen.

Kommunstyrelsen har beslutat att införa ett bonussystem för timanställda i Härjedalens kommun under sommaren 2023 för personal i vård, omsorg, kök, service och barnomsorg.

Kommunstyrelsen har 15 mars 2023 beslutat att timanställda medarbetare som arbetar minst 300 timmar under juni, juli och augusti 2023 får en bonus på 6 000 kronor före skatt.

Sommaren 2022 prövade socialförvaltningen med framgång ett bonussystem i vård och omsorg. 72 medarbetare arbetade 300 timmar och blev berättigade till bonus. Bonusen motiverade till arbete - men även till att söka arbete hos Härjedalens kommun.

Enligt semesterlagen har medarbetare rätt till 4 veckors sammanhängande semester under juni-juli-augusti. Att införa sommarbonus motverkar intern konkurrens mellan förvaltningarna och säkrar att medborgarna får den service de har rätt till och att medarbetarna får återhämtning.

Kostnaden beräknas inte överstiga 450 000 kronor. Förslaget finansierar sig själv eftersom varje arbetstimme som läggs på timanställda minskar kostnaden för övertid.

Senast uppdaterad: 15 mars 2023 17:49
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas