Beslut: Ungdomsdemokratidag och höstrock

Foto: Pexels

Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra ungdomsdemokratidagen och höstrocken under hösten 2023 tillsammans med Bergs kommun.

Kommunstyrelsen har beviljat 250 000 kronor till höstrock och ungdomsdemokratidag. Beslutet fattades 15 mars 2023.

Senast uppdaterad: 15 mars 2023 15:49
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas