Förslag: Fördelning av bygdemedel 2023

Lofsen. Foto: Sarah Tjärnås.

Kommunstyrelsen har prioriterat ansökningarna om bygdemedel. 59 ansökningar har kommit in och 7,7 miljoner kronor finns i fonderna. Sedan tidigare är 1,7 miljoner kronor av årets pengar öronmärkta för Svegs IK och Hede hembygdsförening.

Den 15 mars 2023 beslutade kommunstyrelsen om prioriteringsordning i ansökningarna om bygdemedel. Ärendet går vidare till Länsstyrelsen i Jämtlands län för beslut om utdelning av de 7 704 775 kronor som finns i fonderna.

Från beslut tidigare år får Svegs IK 568 307 kronor för snöprojekt och Hede hembygdsförening 1 139 854 kronor till byggnation av samlingslokal.

Fördelning av bygdemedel Lossen 2023

Sökande

Ändamål

Sökt belopp kronor

Föreslaget

belopp kronor

Med-finansiering

procent

Funäsfjällens golfklubb

Upprustning av träningsmöjligheter

954 688

954 688

9,5

Härjedalens fornminnesförening

Gatubelysning i Fornminnesparken

315 000

315 000

0

Köpmannaföreningen Funäsdalen 365

Skridskobana och promenadväg

144 813

144 813

26

Tänndalens byalagsförening

Inredd tältkåta

186 800

186 800

0

Tänndalens IF

Portabelt målhus

för tävling och

träning

250 000

250 000

36

Tännäs byalag

Överbyggnad till befintligt tankställe

202 625

202 625

0

Tännäs-Funäsdalens fiskevårdsområdesförening

Nätkasse för sättfisk

45 000

45 000

0

Tännäs-Funäsdalens fiskevårdsområdesförening

Inköp vassklippare

30 000

30 000

0

Västra Härjedalens bygdesamrådsgrupp

Investering i hållbara vandringsleder

1 000 000

1 000 000

3

Långå fiskevårdsområdes-förening

Slutförande av Långåljusnan-projektet, etapp 5

150 000

150 000

25

Härjedalens fornminnesförening

Trädfällning i Fornminnesparken

76 170

76 170

0

Medskogens byalag

Färdigställande av gemensam bybastu

40 000

40 000

0

Tännäs byalag

Underlag för

GT-Gården

225 000

225 000

10

Tännäs-Funäsdalens fiskevårdsområde

Tryckning av

fiskekarta

125 000

0


Tännäs-Funäsdalens fiskevårdsområde

Ombyggnad Tännäs fiskecentrum

500 000

0


Totalt


4 245 096

3 620 096


Tillgängliga medel


4 001 203
Fördelning av bygdemedel Grundsjön 2023

Sökande

Ändamål

Sökt
belopp
kronor

Föreslaget
belopp

kronor

Med-
finansiering

procent

Hede företagargrupp

Bygga ett kanot- och kajakförråd

149 000

149 000


Hedevikens IF

Renovering av golv städskrubb

24 501

0


Hedevikens IF

Bygga varmförråd

112 500

0


Hedevikens IF

Installering av
solceller

376 500

0


Hedlanda flygförening

Nya handikapp-
anpassade toaletter

360 000

0


Långå fiskevårds-områdesförening

Investering i Grundsjöprojektet

110 000

110 000

27

Långåskans idrotts-förening Långå IF

Renovering omklädningsrum Långåbadet

116 250

0


Särvsjö sam-fällighetsförening

Upprustning av grundsättning eller dansbana

104 000

0


Vemdalens

snöskoterklubb

Projekt säkerhet
och tillgänglighet

191 355

0


Hede idrottsklubb

Inköp av gräs-
klippare

111 000

111 000

0

Långå bys skifteslags samfällighetsförening

Gräsklippare

40 000

40 000

27

Vemdalens hembygdsförening

Robotgräsklippare

55 000

55 000

0

Totalt


1 750 106

465 000


Tillgängliga medel


466 904
Fördelning av bygdemedel Lofssjön 2023

Sökande

Ändamål

Sökt

belopp

kronor

Föreslaget

belopp

kronor

Med-

finansiering

procent

Glöte

jaktskytteklubb

Inköp av nya lerduve-

kastare till skeetbanan

97 450

94 774

0

Lofsdalen

sportklubb

Belysning till

barnens multiarena

229 250

229 250

90

Lofsdalens

bygdegårdsförening

Reparation av stor altan, dansbana

17 000

17 000

15

Lofsdalens skoterklubb

Renovering av klubbstuga

165 688

0


Sionförsamlingen Lofsdalen

Ny dusch, renovering av kök och samlingssal

100 000

100 000

75

Totalt


609 388

441 024


Tillgängliga medel


441 024
Fördelning av bygdemedel Orrmosjön 2023

Sökande

Ändamål

Sökt

belopp

kronor

Föreslaget

belopp

kronor

Med-

finansiering

procent

Lillhärdals folkets hus

ekonomisk förening

Upprustning av Folkets hus

200 000

0


Lillhärdals

hembygdsförening

Upprustning av gångväg

83 000

50 000

0

Lillhärdals

idrottsförening

Renovering av dusch omklädningsrum

69 000

69 000

0

Lillhärdals socialdemokratiska

förening

Inköp av ny torktumlare

till tvättstuga

35 000

35 000

17

Orrmosjöns byalag

Renovering av tvättstuga

169 970

102 560

0

Olingdals och Klubbnäsets samfällighetsförening

Solel skola och gallerskopa

230 000

160 000

0

Totalt


786 970

416 560


Tillgängliga medel


416 560
Fördelning av bygdemedel Svegssjön 2023

Sökande

Ändamål

Sökt

belopp

kronor

Föreslaget

belopp

kronor

Med-

finansiering

procent

Björnbergets

alpina klubb

Belysnings- och

energi-

effektivisering

500 000

21 100 kr ur 2023 års pott, 239 450 kr ur 2024

års pott och 239 450 kronor ur

2025 års pott.

17

IF Max gym

Inköp av hantlar

och bentränings-maskiner

154 458

75 000

25

Kolsätt byalag

Investering i

Kolsätts bygdegård

72 000

0


Mosätts

skoterklubb

Bygga gapskjul,

stolpa, rusta upp

leder

27 000

27 000

0

Remmens

bygdegårds-

förening

Byte av element

54 375

54 375

0

Svegs curlingklubb

Utvändig

ommålning

av curlinghallen

354 375

0


Svegs

ryttarförening

Underlag och energibesparing

131 827

20 000

0

Svegsbygdens

skoterklubb

Förbättra

säkerheten

på skoterleder

76 000

76 000

0

Östra

Härjedalens

brukshundklubb

Inköp material

till agilitybana

48 425

0


Äggens byförening

Investering i

luftvärmepump

25 900

0


Svegs golfklubb

Ersättningsköp av arbetsmaskin

117 900

4 000 kr

ur årets pott,

56 950 kr ur 2024 års pott och 56 950 kr ur 2025 års pott.

0

Svegs

hembygdsförening

Inköp snöslunga

46 900

46 900

0

Totalt


1 609 160

324 375


Tillgängliga medel


324 375
Fördelning av bygdemedel Krokströmmen 2023

Sökande

Ändamål

Sök

belopp

kronor

Föreslaget

belopp

kronor

Med-

finansiering

procent

Flors fiskevårds-

områdesförening

Inköp av fiskekåta

eller grillkåta

99 900

18 200

85

Framtid Hogdal

ideell förening

Grillplats

67 750

0


Ytterhogdals

Folkets hus

byggnadsförening u.p.a.

Diverse upprustningsprojekt

90 000

60 000

0

Överhogdals hembygdsförening

Renovering 3 eldstäder - original

260 000

180 000

6

Framtid Hogdal

ideell förening

Arbetskraft för att utföra muddring


68 000

0


Framtid Hogdal

ideell förening

Högtalaranläggning

med mikrofon

10 000

0


Framtid Hogdal

ideell förening

Inköp av frisbeegolfmål

33 500

0


Ytterhogdals IK

Renovering Bauerska

villan Ytterhogdal

124 222

88 348


Totalt


753 372

346 548


Tillgängliga medel


346 548

Senast uppdaterad: 15 mars 2023 17:13
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas