Lhyfe och Härjedalens kommun fortsätter samarbetet om vätgasproduktion i Sveg

Foto: Sarah Tjärnås

Lhyfe och Härjedalens kommun går vidare med samarbetet med målet att producera vätgas i Sveg.

Lhyfe och Härjedalens kommun har kommit fram till att det finns goda förutsättningar för vätgasproduktion i och runt Sveg. Mark, vatten och elanslutningskapacitet för första steget i produktionen finns, visar en egenomförbarhetsanalys. Elnätskapacitet för nästa steg – en betydligt större anläggning – behöver utredas mer.

I Härjedalens kommun produceras stora mängder förnybar el genom vatten- och vindkraft och det finns planer på att producera mer vindkraft. För att omsätta delar av energin från vatten och vind kan vätgas bli ett viktigt område.

Lhyfe och Härjedalens kommun går vidare i en detaljerad förstudie och undersöker vilka former av finansiering som kan vara aktuell till de framtida investeringarna i vätgas. Härjedalens kommun har inga ambitioner att gå in som ägare i anläggningar för vätgasproduktion.

–Vi ser samarbetet med Lhyfe som en möjlighet att generera arbetstillfällen och bidra till den nationella och internationella energiomställningen, säger Tomas Mann, näringslivsutvecklare på Härjedalens kommunen och en av de som gjort genomförbarhetsanalysen.

Vätgasproduktionen sker genom elektrolys där elektricitet spjälkar vatten. Det kräver mycket energi och här kommer förnybara elproduktionen väl till pass. Produktion av vätgas ger biprodukterna värme och syrgas. Värmen kan användas i lokala växthus eller som värme till hushåll och andra byggnader. Syrgasen kan användas i fiskodlingar.

Tågen på Inlandsbanan och fordon på vägen kan drivas av miljövänlig vätgas med Sveg som hubb för vätgastankning för både tåg och bilar.

-Härjedalens kommun ser många nyttoeffekter i det här samarbetet. Vi går nu vidare för att finna fler verksamheter som kan nyttja vätgasen som bränsle, säger näringslivsutvecklare Tomas Mann.

Lhyfe är en europeisk koncern som jobbar med energiomställning av grön förnybar vätgas. 2022 invigde Lhyfe den första pilotanläggningen för produktion av grön vätgas till havs. Lhyfe finns i 11 länder. Företaget är noterat på Euronext i Paris.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 24 mars 2023 10:00
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas