Beslut: avgiftsbefriad dagverksamhet

Foto: Sandnes1970

Socialutskottet har beslutat att deltagande på dagverksamheten Ljusglimten i Härjedalens kommun ska vara avgiftsfritt.

Dagverksamheten Ljusglimten är till för personer med kognitiv svikt och för personer som är ensamma och behöver socialt sammanhang. Den har varit öppen sedan 23 januari 2023.

Regelbunden vistelse på dagverksamhet kan leda till minskat antal vårdtillfällen, minskat behov av övriga biståndsbedömda insatser och ökad livskvalitet. Anhöriga ges också möjlighet till egen tid för återhämtning. Flera personer har tackat nej till dagverksamheten då de anser att kostnaden varit för hög.

- Vi ser ett ökat behov av att personer i kommunen behöver aktiveras och få social stimulans i vardagen samt avlastning för anhöriga. Detta bör inte begränsas på grund av höga kostnader för enskilda och därför bör vistelse på dagverksamheten vara kostnadsfri, säger Anders Häggkvist (C), ordförande i socialutskottet.

Ett självkostnadspris för mat och fika tas ut med 99 kronor per gång. Beslutet gäller från och med 1 april 2023.

Finansieringen bedöms rymmas inom befintlig budget.

Senast uppdaterad: 28 mars 2023 13:20
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas