Förslag: medfinansiering till Ytterhogdals idrottsklubb för upprustning och ombyggnation

Fotbollsplanen i Ytterhogdal. Foto: Morgan Grip.

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att Ytterhogdals idrottsklubb beviljas medfinansiering på 540 000 kronor till upprustning och ombyggnation av garage och verkstad. Kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut i frågan.

Föreningen ska investera i ombyggnad av förråd med högre takhöjd, byte av garageportar, ny takbeläggning på befintligt förråd, tilläggsisolering, ny belysning samt tillbyggnad med carport.

Projektets totala kostnad är 1 800 000 kronor och föreningen har sökt investeringsbidrag från Boverket som kräver minst 30 procent kommunal medfinansiering, vilket motsvarar 540 000 kronor. Medfinansieringen till föreningen ska gälla under förutsättning att projektet blir av.

Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunstyrelsen.

Samhällsutvecklingsutskottets ledamöter

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll

Senast uppdaterad: 4 april 2023 13:20
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas