Försvarsmakten övar i Sveg

Den stora förflyttningen av förband genom Härjedalen sker 17-18 april 2023. Förflyttningar sker i huvudsak dagtid men även kvällstid runt Sveg. Foto: Försvarsmakten

Den 17 och 18 april 2023 berörs Härjedalen av Försvarsmaktens stora övning Aurora 23. Förband förflyttas genom Härjedalen under de aktuella datumen och viss övningsverksamhet sker i Sveg.

Försvarsmaktsövning Aurora 23 genomförs i huvudsak i södra Sverige med nationellt deltagande från hela landet och internationellt deltagande. Det innebär förflyttningar av förband genom Härjedalen under en period.

Den stora förflyttningen av förband genom Jämtland och Härjedalen sker måndag 17 april och tisdag 18 april 2023 för att ansluta till övningen i södra Sverige. Förflyttningar sker i huvudsak dagtid men även kvällstid runt Östersund och Sveg.

Trafiken rör sig i huvudsak längs de större vägarna från Vaernes i Norge, via Östersund, mot Sveg. Störningar kan ske eftersom några av ekipagen är tunga och förflyttar sig långsamt vissa sträckor. Viss trafik­ledning kan ske på vissa sträckor och platser.

Det är viktigt att iaktta särskild uppmärksamhet och försiktighet i anslutning till de fordons­kolonner som rör sig längs vägarna. Var uppmärksam på att även motorcyklar rör sig längs vägarna, vilket är ovanligt för årstiden. Viss övningsverksamhet sker runt Östersund och Sveg.

Aurora 23

Aurora 23 genomförs 17 april till 11 maj 2023 i luften, till havs och på marken och omfattar 26 000 deltagare från 14 länder. I övningen ingår allt från beredskapshöjning, mobilisering, värdlandsstöd och myndighetssamverkan inom totalförsvaret till stora samordnade anfall på marken.

På Försvarsmaktens webbplats www.forsvarsmakten.se/aurora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. uppdateras information om Aurora 23 kontinuerligt.

Senast uppdaterad: 5 april 2023 16:28
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas