Beslut: kommunen medfinansierar The Funäs festival

Konsert på Hamra. Foto: Sarah Tjärnås

The Funäs festival får 100 000 kronor per år av kommunen 2023 och 2024. Kommunstyrelsen beviljar 40 000 kronor per år och samhällsutvecklingsutskottet 60 000 kronor per år.

Den ideella nordiska kammarmusikföreningen Old ox kammarmusik planerar att genomföra The Funäs festival 21–24 september 2023. Festivalen är en årlig internationell kammarmusikfestival i unik natur med världsartister. I år sammanfaller festivalen med konsthelgen i Funäsdalen.

Festivalen ökar kulturutbudet för medborgare och besökare. En årlig kam­mar­musikfestival i Härjedalen gynnar det lokala näringslivet. Kulturintresserade medborgare får njuta av världsartister, det samiska lyfts fram, boende på Fjällsol bjuds in till minst en konsert, fäbodkulturens folkmusik får ett eget inslag och barnen i Kulturskolan får möjlighet att spela tillsammans med världsartister på en festivalkonsert.

Kommunens medfinansiering villkoras med att övriga finansiärer bidrar med sin del, att Fjällsol bjuds in till minst en konsert, att Kulturskolan erbjuds workshoppar och festivalkonsert samt att det finns minst en samisk programpunkt.

Kommunstyrelsen fattade beslut om medfinansiering 13 april 2023. Samhällsutvecklingsutskottet fattade beslut om medfinansiering av The Funäs festival 7 mars 2023.

Senast uppdaterad: 19 april 2023 17:02
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas