Beslut: avbryt planprocess för Äggarvägen i Sveg

Kommunstyrelsen har beslutat att avbryta processen för nya tomter längs Äggarvägen i Sveg.

Kommunstyrelsen har beslutat att avbryta planprocessen för Sveg 2:20 och 6:5 längs Äggarvägen.

Under arbetes gång med att ta fram nya tomter längs Äggarvägen uppdagades olika svårigheter: höga naturvärden och risk för översvämning som begränsar antalet nya tomter. Med färre tomter blir kostnaden för de få tomter som kan planeras högre än fastighetsmarknaden klarar av.

Kommunstyrelsen fattade beslutet 15 mars 2023.

Senast uppdaterad: 3 maj 2023 16:12
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas