Krav uppfylls genom tidigarelagd omställning för gruppboenden

Drönarfoto över fyrvägskorsning och träbjörn. I fonden byggnader, kyrka och växtlighet i Sveg sommartid.

I mitten av februari genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på ett gruppboende i kommunens regi. Anledningen var att kommunen avsåg att minska bemanningen nattetid och att arbetsplatsens skyddsombud gjort en anmälan.

Efter inspektionen slog Arbetsmiljöverket fast att det krävs att arbetet på boendet utförs av minst två personer dygnets alla timmar. Arbetsmiljöverket överväger förbud att bedriva verksamhet på gruppboendet Lärkan om förändringen med ensamarbete under natten införs.

Redan tidigare har socialförvaltningen planerat en omställning av strukturen för LSS-boenden i Sveg, där gruppboendet Lärkan ingår. Omställningen innebär att tre LSS-boenden slås ihop till två.

Tisdagen den 2 maj beslutade ett enigt socialutskott att avveckla verksamheten på gruppboendet Lärkan genom att erbjuda brukarna andra boendealternativ. Arbetet med avvecklingen startar snarast med målet att förändringen är genomförd hösten 2023. Det blir ett första steg i den planerade omställningen.

-          Förändringen innebär att vi kan fortsätta erbjuda stöd och omsorg utifrån brukarnas behov och även säkerställa en bra arbetsmiljö för de anställda, säger socialchef Anda Embretzen.

-          I och med att vi fått ett föreläggande från Arbetsmiljöverket ser vi till att genomföra denna ändring tidigare. På så sätt kan vi arbeta mer kostnadseffektivt samtidigt som kraven från Arbetsmiljöverket uppfylls, säger socialutskottets ordförande Anders Häggkvist (C).

Senast uppdaterad: 3 maj 2023 16:16
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas