Beslut: ny modell för medborgarförslag

Ordförandeklubba med härjedalsvapen

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny modell för medborgarförslag, som tydligare visar vilka förslag som är av allmänt intresse.

- Den nya modellen ger större möjlighet för att förslag faktiskt ska kunna förverkligas i någon form, säger kommunalråd LG Nordlander (S).

Den nya modellen för medborgarförslag kräver att tio personer stöttar förslaget för att det ska tas upp i kommunfullmäktige.

– Fördelen är att det går att arbeta utifrån andemeningen i förslaget och inte vara bunden till den exakta skrivningen i att-satsen; nuvarande form av medborgarförslag har samma strikta formkrav som en motion, något som kan ha gett onödiga avslag. Den nya modellen ger större möjlighet för att förslag som läggs faktiskt ska kunna förverkligas i någon form, säger kommunalråd LG Nordlander (S).

Torsdag 4 maj 2023 beslutade kommunfullmäktige om förslaget. Sedan 2003 har kommunen gett invånarna möjlighet att via medborgar­för­slag väcka ärenden i kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 4 maj 2023 14:02
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas