Biblioteken blir hbtqi-diplomerade

Regnbågsflaggan blir synliga på biblioteken. Foto: Phia Bergdahl, Scandinav

Alla som jobbar på kommunens bibliotek går en utbildning för att diplomera biblioteken i hbtqi och mångfald.

- Biblioteken är unika mötesplatser där vill erbjuda en miljö där alla känner sig välkomna, inkluderade och bekräftade. För att ge ett bra bemötande behöver vi ha kunskap om människors olika levnadsvillkor så att vi kan vara öppna och lyhörda inför alla vi möter, säger Jessica Strand, chef för kulturenheten.

I samband med utbildningen blir regnbågsflaggor mer synliga på biblioteken.

- Regnbågsflaggan symboliserar mänskliga rättigheter, allas lika värde och demokrati; därför är det självklart att vi inkluderar flaggan i vår verksamhet, säger Jessica Strand.

Senast uppdaterad: 8 maj 2023 17:08
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas