Invigning av service- och trygghetspunkt (SOT-punkt) i Lillhärdal

Lillhärdal

Foto: Jan Norrman/Riksantikvarieämbetet. CC BY 2.5 Länk till annan webbplats.

Lördagen den 27 maj invigs en service- och trygghetspunkt (SOT-punkt) i Lillhärdal. En SOT-punkt ska trygga servicen vid samhällsstörningar och håller på att skapas på flera håll i länet.

Under våren har elever från Furulundsskolan i Lillhärdal jobbat med civil beredskap. Eleverna har även tagit fram och röstat om namnförslag på SOT-punkten. Under lördagen kommer namnet att presenteras och elever från årskurs 5 och 6 invigningstalar.

Det blir även aktiviteter där civilberedskapsfrågor står i fokus och alla närvarande får testa sina kunskaper kring hur man ska agera vid en samhällsstörning. Hemvärnet, räddningstjänst och Röda Korset finns på plats.

Vad är en SOT-punkt?

En SOT-punkt är en nod som tryggar servicen vid samhällsstörningar. I Lillhärdal består SOT-punkten av en container med ett reservkraftaggregat som är sammankopplat med livsmedelsbutiken och kan leverera ström till drivmedelsanläggningen. Reservkraften säkerställer att försäljning av livsmedel kan fortsätta, samtidigt som butiken också blir en samlingsplats som erbjuder värme och möjlighet att få information.

SOT-punkten kan utvecklas efter lokala och regionala förutsättningar och behov. I förlängningen kan den också utgöra en informations- och kommunikationsnod för alla aktörer i händelse av en samhällsstörning.

När och var?

Invigningen sker lördag 27 maj klockan 12.00-14.00 vid Härdalsbuda, Härjulfs väg 1 i Lillhärdal.

Invigningen görs i samarbete med Härdalsbuda, Lillhärdals snöskoterklubb och Härjedalens kommun.

Kontakt

Senast uppdaterad: 11 maj 2023 16:32
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas