Framtidens bibliotek tar form i Lillhärdal

Foto: Åke Remén.

Just nu pågår ett intensivt arbete på biblioteket i Lillhärdal. Målet är att biblioteket ska blir mer samtidsanpassat och på så sätt mer attraktivt för både vuxna och barn.

Utvecklingsarbetet drivs tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och startade med en gallring av böcker i lokalerna.

- Vi rensar ut böcker som inte lånats på flera år, som är trasiga eller innehåller faktafel. Det ska ske löpande på alla våra bibliotek och är en förutsättning för att vi ska kunna köpa nya böcker. Biblioteket har inget ansvar för att bevara och förvara böcker, däremot en skyldighet att erbjuda besökarna ett uppdaterat och aktuellt bokbestånd, säger bibliotekschef Jessica Strand.

Saknade böcker kan införskaffas

Om besökare saknar en titel så finns alltid möjlighet att låna från annat bibliotek i kommunen eller att köpa in ett nytt exemplar, om boken varit trasig och slängts.

- Det går även att fjärrlåna från bibliotek utanför kommunen, säger Jessica Strand.

Tillgänglighet viktig

Biblioteken regleras enligt bibliotekslagen. Här ställs krav på god tillgänglighet – något som tidigare inte uppfyllts i lokalerna i Lillhärdal.

- Det ska vara minst 120 centimeter mellan bokhyllorna så att besökare med rullstol, barnvagn eller rullator lätt ska kunna ta sig fram. Inte minst är det viktigt med en god arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Jessica Strand.

Sagorum på biblioteket i Hede

Sagorummet på biblioteket i Hede. Foto: Jessica Strand.

Sagorum skapas

För att anpassa lokalerna bättre även för de minsta skapas ett sagorum, likt det som finns på biblioteken i Sveg och Hede. Här är det fokus på barnen, fantasin och upplevelsen. Förutom att läsa böcker kan besökarna använda bibliotekets tjänster för musik, film och ljudböcker.

Böcker kan hämtas

Måndag och tisdag, den 15 och 16 maj, gallras deckare och skönlitteratur på biblioteket. En container finns på plats för att ta hand om böckerna som rensas ut. Alla intresserade är välkomna att ta av de gallrade böckerna innan de hamnar i containern.

- Biblioteket är stängt måndag och tisdag men mellan klockan 10-16 går det bra att ta av de gallrade böckerna utanför biblioteket, säger Jessica Strand.

Mer om utvecklingsarbetet

Personal från biblioteksverksamheten arbetar tillsammans med personal från Region Jämtland Härjedalen under de två dagarna. De svarar gärna på frågor om utvecklingsarbetet som pågår.

- Även om biblioteket är stängt så går det bra att ta kontakt med oss för att höra mer om vad som planeras, säger Jessica Strand.

Kontakt

Senast uppdaterad: 12 maj 2023 14:20
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas