Har du ett äldre byggärende som saknar slutbesked?

Sommartorp

Foto: Lena Lindell

Under sommaren genomför kommunens miljö- och byggavdelning besök vid byggåtgärder från 2018 och tidigare, där tiden gått ut för startbesked eller bygglov och som saknar slutbesked.

Ett slutbesked behövs vanligen för att få ta en bygglovs- eller anmälningspliktig byggnad, tillbyggnad eller installation i bruk. Innan ett slutbesked har beviljats råder därför användningsförbud, om det inte uttryckligen beslutats annat. Att inte följa användningsförbudet är förenat med sanktionsavgifter.

Om ni vet med er att ni har ett äldre byggärende som saknar slutbesked och där tiden gått ut, skicka in efterfrågade handlingar eller ta kontakt med kundservice för rådgivning.

Frågor

Kontakta kundservice på 0687–16500 eller mob@berg.se

Efterfrågade handlingar

Det framgår av ärendets beslut vad som efterfrågas inför slutbesked.

  • Kompletteringar skickas till mob@berg.se
  • Märk försändelse eller mejl med arkivprojektet, fastighetsbeteckning samt ärendenummer.


Senast uppdaterad: 16 maj 2023 13:15
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas