Kommunen vill öka lokal livsmedelsproduktion och förädling

Hur många munnar kan kommunen mätta på det som produceras lokalt? Frågan om självförsörjning är mer aktuell än någonsin. Nu vill kommunen bidra till ökad livsmedelsproduktion och förädling genom ett seminarium och workshop.

På kommunens uppdrag har Hushållningssällskapet Jämtland gjort en kartläggning av hur livsmedelsförsörjningen ser ut i Härjedalen. Klarar vi matförsörjningen vid en kris? Vilka risker och sårbarheter är kopplade till den lokala livsmedelsproduktionen?

- I Hushållningssällskapets kartläggning ser vi att vi behöver stärka utvecklingen av befintliga och nya företag inom hela livsmedelskedjan. Från primärproduktion och förädling till grossister och storkök. Det gynnar dessutom näringslivsutvecklingen generellt i kommunen, säger Lars-Olof Mattsson (M), ordförande i samhällsutvecklingsutskottet.

Workshop kring utvecklingsförslag

Nu genomförs ett seminarium med workshop där alla som har en roll i livsmedelskedjan är välkomna, från primärproducent till butiker och restauranger. Deltagarna får veta hur det fungerar att ha kommunen som kund och hur dynamiskt inköpssystem fungerar.

- Dynamiskt inköpssystem gör inköpsprocessen mer flexibel och gör det möjligt för även små producenter att leverera sina produkter utan att binda sig för långa perioder eller specifika volymer. Vi hoppas kunna införa det i kommunen inom det kommande året, säger Lars-Olof Mattsson.

En presentation av föreningen Härjedalsmat, som verkar för ökad produktion och konsumtion av mat från Härjedalen, står också på dagordningen. Sist men inte minst blir det en genomgång av Hushållningssällskapets kartläggning av kommunen.

- Vi genomför även en workshop där deltagarna hjälps åt att ta fram förslag på hur vi tillsammans kan stötta utvecklingen av livsmedelsproducenter i kommunen, säger Lars-Olof Mattsson.

Seminarium med workshop genomförs tisdagen den 13 juni på Wemer Wärdshus och konferens i Hede.


Kontakt

Senast uppdaterad: 16 maj 2023 14:03
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas