Länssamarbete ska få fler ut i naturlig rörelse

Foto: Henry Köhler

Sedan drygt ett år har ett utvecklingsarbete pågått mellan Härjedalens kommun, Folkhälsoenheten Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrel­sen i Jämtlands län och fyra av länets övriga kommuner för att få fler läns­bor i rörelse.

Arbetet har utmynnat i ett antal promenadstråk som har inventerats, svårighetsgraderats och som nu också finns presenterat i informationsblad.

Det har länge varit känt att rörelse i naturen främjar hälsan och med detta arbete är förhoppningen att fler hittar ut i naturen. Att steget ut ska bli lättare att ta. Inom Härjedalens kommun finns sju slingor presenterade:

  • Funäsdalen; Strandpromenaden, Röstberget, Bergsslingan och Funäsdalsberget.
  • Sveg; Ljusnan, Sportstugan och Björntrampet.

På bladen finns information om bland annat svårighetsgrad, hur lång tid det tar att gå, hur terrängen ser ut, vad som finns att se och upptäcka samt hur man tar sig dit. På bladet finns även en karta på leden/stigen/vägen och som också visar var man kan vila.

Mer information

Om du har några frågor kring arbetet, kontakta folkhälsosamordnare Agneta Roberts, agneta.roberts@herjedalen.se, eller landsbygdsutvecklare Linnéa Rohlin, linnea.rohlin@herjedalen.se

Väl mött, ute i naturen!

Senast uppdaterad: 23 maj 2023 14:17
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas