Avstängd chef åter i tjänst

Foto: Morgan Grip

I slutet av april stängdes en chef inom en av kommunens förvaltningar av från sin tjänst. Efter utredning återgår nu chefen till arbetet.

- Den avstängda chefen har begått ett misstag, i en incident som var menad som ett skämt men som inte är förenligt med kommunens värdegrund. Detta är chefen mycket väl medveten om och ångerfull kring, säger kommunchef Gunnel Gyllander.

Kommunen gör alltid gör en individuell bedömning i varje enskilt fall. Insatt i sitt sammanhang görs bedömningen att chefen kan återgå i tjänst, efter vidtagna arbetsrättsliga åtgärder och en överenskommelse om åtgärder som ska genomföras på arbetsplatsen.

Beslutet är taget av kommunchef Gunnel Gyllander i samråd med samhällsutvecklingsutskottets ordförande.


Senast uppdaterad: 24 maj 2023 11:16
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas