Eldningsförbud i Härjedalens kommun

symbol för eldningsförbud

Eldningsförbud gäller från lördag 10 juni 2023 klockan 8.00 i Härjedalens kommun. Risken för brand i skog och mark är mycket stor i länets östra delar.

Eldningsförbud gäller från lördag 10 juni 2023 klockan 08.00 i Härjedalens kommun och Bergs kommun samt i områden öster om E45:an i Jämtlands län. Risken för brand i skog och mark är mycket stor i länets östra delar.

Eldningsförbudet gäller från lördag 10 juni 2023 klockan 8.00 tills det upphävs.

Detta gäller

  • Det är förbjudet att elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.
  • Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).
  • Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.
  • Undantag från eldningsförbudet görs för fjällområden i Härjedalens och Bergs kommuner.

Det är väldigt torrt i skog och mark - var försiktig med eld även i områden som inte omfattas av eldningsförbudet.

Fire ban

A fire ban has been issued for Berg and Härjedalen municipalities, and in all areas east of the E45 highway. It is in effect between Saturday, June 10 at 8.00 am and until it is revoked.

Please be careful in general when lighting fires, even in areas that are not affected by the fire ban.

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 09:51
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas