Beslut: lån till Svegs hembygdsförening

Foto: Sarah Tjärnås.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge Svegs hembygdsförening ett korttidslån för att byta yttertak på tre byggnader: Remssågen i Remmet samt Sockenmagasinet och Lillhärdalshärbret på Gammelgården i Sveg.

Svegs hembygdsförening har beviljats stöd från länsstyrelsen men stödet betalas inte ut förrän åtgärderna är utförda. Hembygdsföreningen behöver ett lån till dess att länsstyrelsens bidrag betalats ut. Lånet är på drygt 600 000 kronor.

Senast uppdaterad: 13 juni 2023 11:55
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas