Beslut: mottagningskök på skolorna i Lillhärdal och Vemdalen

Foto: Morgan Grip.

Kommunstyrelsen har 14 juni 2023 beslutat att skolköken på Furulundsskolan i Lillhärdal och Vemdalens skola kan göras om till mottagningskök.

De ökande livsmedelspriserna har kraftigt påverkat kost- och serviceavdelningens budget. För att klara budgeten 2024 behövs förändringar för att kunna servera skolor och särskilt boende god och näringsrik mat. Den här organisationsförändringen är ett sätt att behålla högsta kvalitet på maten och samtidigt minska kostnaderna.

Att göra om skolköken i Vemdalen och Lillhärdal till mottagningskök minskar antal årsarbeten med 1,75 och kan lösas genom pensionsavgångar på dessa orter. Förändringen ger en besparing på 750 000 kronor per år och gör det lättare att bemanna vid sjukdom och semestrar.

Senast uppdaterad: 14 juni 2023 13:09
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas