Beslut: LSS-boendet på Tjärngatan byggs om och utökas

Tjärngatan 5A i Sveg. Foto: Birgitta Andersson

Kommunen planerar att renovera LSS-boendet på Tjärngatan till moderna LSS-lägenheter och att bygga om ett annat av husen på fastigheten Solnan 2 till LSS-boende. Båda husen ligger i samma kvarter i Sveg.

Ombyggnationerna ger en långsiktig lösning för LSS-boenden. Två av husen kan byggas om till 12 moderna LSS-lägenheter som ger brukarna och personalen ändamålsenliga lokaler.

Kommunstyrelsen föreslog 14 juni 2023 att kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten Solnan 2 av Härjegårdar för bokfört värde, 2 700 000 kronor. Kommunstyrelsen föreslog också att fullmäktige anslår 800 000 kronor till projektering av en totalentreprenad för anpassning av två av byggnaderna på Solnan 2 till LSS-boenden.

Senast uppdaterad: 15 juni 2023 13:51
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas