Låg tobaksanvändning bland skolelever i Härjedalen

Foto: Khoa Vo

En drogvaneundersökningen som genomfördes under april och maj i år visar att eleverna i klass 6 och 8 har en låg tobaksanvändning.

Endast 1 % uppger att de använder snus eller röker varje dag, vilket är lägre än i tidigare undersökningar. En femtedel av eleverna har provat snus och cigaretter en gång men det är den dagliga användningen som är den viktiga att titta på ur ett folkhälsoperspektiv. Dock förekommer tobaksrökning på vissa skolgårdar och fritidsgårdar trots att det är förbjudet. Eleverna menar att det är fler personal än andra som röker där.

Vissa frågor i enkäten berör narkotika och sniffning där andelen som använt narkotika är 1 % och 2 % som sniffat. 79 % uppger att de aldrig smakat alkohol. 7 % har druckit flera gånger och 9 % av dem har berusat sig.

- Att genomföra ”drogvaneenkäten är en viktig kartläggning i det förebyggande arbetet där vi kan se var och hur vi behöver stärka arbetet eller vidmakthålla det vi redan gör, säger folkhälsosamordnare Agneta Roberts.

Det tobaksförebyggande arbetet görs genom kontraktsmetoden Tobaksfri Duo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och har en positiv påverkan på eleverna. Elevhälsan ger eleverna i klass 5 – 6 en utbildning i hälsoeffekter av tobak. Arbetet följs sedan upp genom hela högstadietiden med en försäkran om tobaksfrihet.

Senast uppdaterad: 19 juni 2023 14:25
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas