Kommunfullmäktige återremitterade två ärenden

Ljusnedal. Foto: Grafiska huset, Funäsdalen.

Kommunfullmäktige återremitterade två ärenden under mötet 28 juni 2023.

Kommunfullmäktige återremitterade budgetförslaget för 2024 och förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Funäsdalen-Ljusnedal.

Återremitteringarna skedde genom minoritetsåterremiss, där det räcker med att en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter röstar för att ärendet ska skickas tillbaka till beredande organ för åtgärd.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023 16:50
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas