Beslut: utdelning ur fonder till föreningar och klasser

En hjärtstartare kommer att finnas i Högvålen framöver.

Socialutskottet har fattat beslut om att dela ut pengar från Stiftelsen Södergrens donationsfond och Stiftelsen Svegs sjukhus samfond.

Under mötet 27 juni 2023 fattade socialutskottet beslut om utdelning från två fonder.

Stiftelsen Södergrens donationsfond

  • 30 000 kronor till samiska fotbollskuppen i Funäsdalen.
  • 40 000 kronor till samiska kulturdagarna Lopme naestie i Funäsdalen.
  • 20 000 kronor till Högvålen för hjärtstartare.
  • 165 000 kronor till skolresor för två klasser i Funäsdalens skola.

Stiftelsen Svegs sjukhus samfond

  • 120 000 kronor till hemtjänsten i Hede och Ytterhogdal för inköp av mobila toalettlyftar.
  • 15 000 kronor till utemöbler till Svedjegården i Ytterhogdal.
  • 18 000 kronor till porslin till Blåvingen i Sveg.
  • 163 000 kronor till privatpersoner för bland annat rekreation, inköp av elcykel och peruk.

Hur du söker ur fonderna och vad de delar ut pengar till

Senast uppdaterad: 29 juni 2023 16:17
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas