Härjedalen - årets raket i Almedalen

Kommunchef Gunnel Gyllander och kommunalråd LG Nordlander (S) tar emot utmärkelsen Årets raket i Almedalen.

Härjedalens kommun fick utmärkelsen Årets raket under Almedalsveckan 2023. Det är Tidningen Dagens samhälle som utser årets superkommuner, där Årets raket är en av flera kategorier.

– Det är jätteroligt att vi får priset - det är en bekräftelse på att vi gör rätt saker. Det är ingen särskild satsning eller händelse som ger oss priset utan ett långsiktigt och enträget arbete under flera år hos alla i den kommunala organisationen, säger kommunchef Gunnel Gyllander.

De tre områden Härjedalen ligger bäst till i är god samhällsutveckling (plats 9), näringsliv (plats 4) och inkluderande samhälle (plats 23). Totalt har kommunen klättrat 71 placeringar uppåt sedan 2022.

– Härjedalen är en bra kommun att bo i. Vi har också många företag, vilket bidrar till vår livskraft. Det har varit ett bra samarbete mellan politiken och förvaltningen när det gällt att anpassa vår verksamhet till den ekonomi vi har. Trots det arbetet har vi ändå vågat arbeta för utveckling. Det känns därför skönt att få ett kvitto på att den inriktningen burit frukt. I mina ögon tillfaller utmärkelsen kommunens medborgare, företagare och personal. De har på olika sätt blivit påverkade i de omställningar som varit nödvändiga, säger L-G Nordlander (S), kommunalråd.

Bästa mätvärdet har Härjedalens kommun i segmentet näringsliv, där kommunen finns på fjärde plats. Det som mäts är antal företag per tusen invånare och utvecklingen av antal företag i kommunen under tre år.

– Vi är en geografiskt stor kommun och det medför stora utmaningar när det gäller att tillhandahålla service till alla medborgare. De senaste åren har vi bedrivit ett långsiktigt arbete med att förbättra kvaliteten och sänka kostnaderna i verksamheter där vi har jämförelsevis höga kostnader, säger Gunnel Gyllander.

Dagens samhälle har valt 144 variabler inom 18 olika områden från databasen Kolada som mätpunkter.

Artikel i Dagens samhälle om mätvärdena som avgör vad en superkommun är Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023 18:43
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas