Dags att söka inackorderingstillägg och hyresbidrag

Härjedalens gymnasium. Foto: Morgan Grip.

Dags för gymnasieelever att söka inackorderingstillägg och hyresbidrag.

Inackorderingstillägg

Gymnasieelever som är folkbokförda i Härjedalen kan söka inackorderingstillägg.

Elever, som har lång resväg och behöver boende för studier på kommunal gymnasieskola, kan söka inackorderingstillägg. Beviljat inackorderingstillägg gäller ett läsår och ny ansökan görs för varje läsår. Skannat hyreskontrakt ska bifogas ansökan i e-tjänsten.

Ansök om inackorderingtillägg i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inackorderingstillägg, hyresbidrag och CSN på herjedalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hyresbidrag

Hyresbidrag kan sökas av elever som är folkbokförda i Härjedalens kommun, är inskrivna på Härjedalens gymnasium och har beviljats inackorderingstillägg.

Härjedalens kommun lämnar bidrag med 25 procent av hyreskostnaden under 12 månader, dock högst 1 000 kronor per månad. Ansökan förnyas varje läsår. Skannat hyreskontrakt ska bifogas ansökan i e-tjänsten.

Ansök om hyresbidrag i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inackorderingstillägg, hyresbidrag och CSN på herjedalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För elever som studerar på friskolor

Elever som studerar på friskolor söker inackorderingstillägg hos CSN.
CSN:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 26 juli 2023 16:25
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas