Översyn av tillfälliga lokaler för Södra skolan och gymnasiet inför skolstarten

Carina Nilsson, rektor på Södra skolan i Sveg. Foto: Bill Nilsson.

De senaste dagarnas kraftiga regn har orsakat stora skador i Södra skolans och gymnasiets lokaler i Sveg.

Regnvatten har kommit in i källaren och i många lektionssalar. Nu utreds om lokalerna går att använda i samma utsträckning som tidigare eller om det behövs alternativa lokaler inför skolstarten den 24 augusti.

- När vi har vet mer om skadorna och det tagits beslut om lokaler inför skolstarten informerar vi i våra olika kanaler, säger Carina Nilsson, rektor på Södra skolan.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2023 14:44
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas