Kokningsrekommendation för det kommunala dricksvattnet i Sveg

Ett provsvar på det kommunala dricksvattnet taget i vattenverket i Sveg visar att det finns E.coli i vattnet. Därför rekommenderas alla i Sveg som är anslutna till det kommunala dricksvattnet att koka sitt vatten innan förtäring.

Desinficering av dricksvattnet med klor pågår, nya vattenprover har tagits och en utredning vad bakterierna beror på har påbörjats.

Rekommendationen att koka vattnet kommer att gälla tills två omgångar godkända vattenprover finns.

Mer information

Mer information finns på det kommunala bolaget Vatten och Miljöresurs webbplats. Informationen uppdateras löpande:

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023 12:29
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas