Södra skolans och gymnasiets lokaler stängs tills vidare

Skadorna i Södra skolans och gymnasiets lokaler i Sveg som orsakats av de senaste dagarnas kraftiga regn är omfattande. Nu stängs lokalerna tills vidare.

Bedömningen är att det i nuläget är en mycket olämplig arbetsmiljö för både elever och personal.

Utredning om skadornas omfattning och alternativa lokaler för grundskolans och gymnasiets elever och personal pågår.

Information om uppstart för personal tisdagen den 15 augusti har skickats ut via mejl.

Mer information

Mer information om lokaler inför skolstarten den 24 augusti kommer så fort skadornas omfattning är klarlagd och lösningar på lokalfrågan beslutats.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023 14:16
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas