Klart med lokaler för elever på Södra skolan och Härjedalens gymnasium

Inför skolstarten kommande vecka är det nu klart var elever på Södra skolan och Härjedalens gymnasium ska få sin undervisning fram till höstlovet. De senaste veckornas kraftiga regn har orsakat stora skador på många av de ordinarie lokalerna, som därför är en olämplig arbetsmiljö för både elever och lärare.

- Det här är en svår situation för alla inblandade, och vi jobbar just nu hårt för att hitta de bästa möjliga, tillfälliga lösningarna. Vår förhoppning är att vi efter höstlovet ska ha en mer långsiktig lösning på plats med alla elever tillbaka i Sveg igen, säger Tina Svensson-Hammargård, chef för bildningsförvaltningen.

Aktuella lokaler

Följande lokaler är aktuella:

  • Eleverna i årskurs 7-8 kommer att ha sin undervisning i Furulundsskolan i Lillhärdal.
  • Eleverna i årskurs 9 kommer att ha sin undervisning i lokaler i Ytterhogdal. Möbler och annan nödvändig utrustning flyttas från lokalerna i Södra skolan så att undervisningen kan bedrivas på ett bra sätt.
  • Gymnasieeleverna kommer att ha sin undervisning i Sveg där lokaler i Folkan och idrottshallen utgör centrum. Detaljplanering pågår just nu och mer information kommer så fort allting är klart.

Skolskjuts

Elever som ska till Lillhärdal och Ytterhogdal får åka buss. Planering för detta pågår tillsammans med Länstrafiken. Vårdnadshavare och elever kommer att meddelas via brev och SchoolSoft så fort tidtabell och turlista är färdig, vilket beräknas ske inom kort.

Information om skolstarten

Både nya och gamla elever hälsas varmt välkomna!

Terminen startar med en informationsträff i Härjedalssalen på Folkan i Sveg. Här får alla veta mer om terminsstarten och skolan. Efter den gemensamma informationen får alla klasser träffa sin klassföreståndare närmare.

Observera att det är olika samlingstider för olika årskurser!

Samling torsdagen den 24 augusti i Härjedalssalen på Folkan, Sveg

  • Årskurs 1 träffas kl 9.00
  • Årskurs 2-4 träffas kl 13.00

Kontakt

Senast uppdaterad: 21 augusti 2023 17:49
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas