Beslut: moduler blir lektionssalar på Södra skolan

Kommunledningsutskottet har 6 september 2023 beslutat att hyra moduler som ställs upp på Södra skolan i Sveg som tillfälliga undervisningslokaler för högstadiet. Mål­sättningen är att modulerna tas i bruk efter höstlovet.

Kommunen har kommit överens med företaget Expandia om att hyra moduler.

- Det känns bra att vi har kunnat ta det här beslutet så snabbt så att vi förhoppningsvis klarar av det till höstlovet, säger LG Nordlander, kommunalråd (S).

Modulerna hyrs i tre år och användas till lektionssalar och kontorslokaler för högstadiet under tiden projektering och planering pågår för permanenta skollokaler. Modulerna placeras vid Södra skolan i Sveg.

- Vi arbetar med tre faser för att lösa konsekvenserna av stormen Hans. Den första akuta fasen befinner vi oss i nu med att ha lektioner för högstadiet i Ytterhogdal och Lillhärdal. Den andra fasen blir modulerna. Vi arbetar parallellt med den tredje fasen som innebär en permanent lösning för högstadiet. Vi ser även över olika lösningar för gymnasiet men inget är klart än, säger kommunchef Gunnel Gyllander.

Senast uppdaterad: 6 september 2023 16:39
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas