Afrikansk svinpest hittad hos vildsvin i Sverige

Foto: Pixabay

Afrikansk svinpest har upptäckts i ett prov från ett dött vildsvin som hittats utanför Fagersta. Svinpest kan drabba vildsvin och grisar men påverkar inte människor eller andra djur.

Sedan den 25 augusti har sju vildsvin hittats döda i trakterna runt Fagersta. Prover från åtminstone ett av dessa döda djur innehåller afrikansk svinpest, en dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar men inte människor.

Jordbruksverket, jägarorganisationer och andra berörda parter arbetar med att lokalisera, begränsa och bekämpa smittan.

Råd till alla som rör sig i skog och mark

Det finns ingen etablerad vildsvinsstam i länet, men enstaka individer har förekommit. Alla som rör sig i skog och mark, även i Härjedalen, uppmanas att rapportera till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om de hittar döda vildsvin i skogen. Det görs via denna webbplats:

Råd till grisägare

Personer som har grisar uppmanas att se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär vid tecken på sjukdom eller ökad dödlighet.

Mer information

Senast uppdaterad: 8 september 2023 09:22
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas